Jdi na obsah Jdi na menu
 


A

a/c zkratka aircraft - letadlo
a/d zkratka aerodrome - letiště
abachi Jinak obeche, ayous. Dřevo (triplochiton scleroxylon), využívá se např. při stavbě saun. Roste v triopické africe. Více viz Dřevo ...
ABC Typ konstrukce modelářského motoru. Aluminium, Brass, Chrome. Hliníkový píst a mosazná chromovaná vložka.
ACARS ACARS - Aircraft Communications Addressing and Reporting System. ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Síť pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Systém předává: identifikační označení letounu, typ letounu, název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, polohu, výšku, teplotu, počasí, palivo, předpokládanou dobu příletu atd.

ACC Area Control Service - řídí tranzitní lety. Například ACC Praha řídí letadla přelétávající přes Českou republiku.
acupack, akupak Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.
Aerodrome Control Service řídí přistávání a starty letadel na letišti. Služba (TWR - tower) funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.
aerodynamické váhy Zařízení, které měří síly působící v aerodynamickém tunelu na ofoukávaný model.
aeromusical Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely. Akrobatická sestava se létá na hudbu - podobné jako krasobruslení.
AFD data AFD data jsou informace o letišti. Jsou využívána ATC systémem, zobrazují se na mapě, v plánovači letů, nebo v GPS.

Tato data lze upravovat např. programem AFCAD.

Nesoulad mezi scenerií letiště a AFD dat způsobuje například pohyb letadel (generovaný provoz - AI) mimo pojezdové dráhy. Více viz AFD data.

AGL Above Ground Level - výška nad zemí
AI traffic Letové plány letadel, která dělají virtuální provoz na jednotlivých letištích.
AIP Aeronutical Information Publication. Letecká informační příručka (viz AIP)
airbrush Také Americká retuš. Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu.
AIS Aicraft Information Service - letecká informační služba
altitude Výška nad hladinou moře.
americká retuš Také airbrush. Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu.
AMSL Above Mean Sea Level. Nadmořská výška.
APP Approach Control Service - řídí přílety k letištím (přiblížení) a odlety z letišť. Služba funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.
APU Auxiliary Power Unit. Pomocný zdroj energie. Každé letadlo má ještě jeden motor "navíc", který je zrakům skrytý. Je to tzv. pomocná jednotka APU. Je to malý proudový motor, který se nahazuje jako první a pohání elektrický generátor. Pomocí APU je schopno letadlo nahodit motory bez nutnosti připojit se k pozemnímu zdroji. Také zajistí chod klimatizace před vzletem.
ARC Almost Ready to Cover - připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia.
ARC Modelářská soutěžní kategorie historických modelů. Historické modely kluzáků upravené pro řízení rádiem.
ARF Almost Ready to Fly - téměř připravený k letu. Model postavený, potažený. Vyžaduje jen instalaci rádia.
ARTF Dohotoveno z 95%.
ATC Air Traffic Control - řízení letového provozu
ATIS Automatic Terminal Information Service - stanice na letišti, která ze záznamu přehrává podmínky pro přistání na letišti. Frekvence stanice viz na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu.
ATL Asymetrický trim plynu.
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.
authoring Proces, při kterém se vytváří struktura disku DVD video. Soubory, jména souborů, adresáře.
autostabilní profil Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

B

backtrack Pojíždění po vzletové a přistávací dráze proti směru startu a přistávání.
BB Ball Bearing. Kuličková ložiska serva.
BEC Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru.
bohatost směsi Bohatost směsi je pojem z oblasti motorů. Je to poměr paliva a vzduchu vstupující do spalovacího motoru. Čím je směs bohatší, tím více paliva jde do motoru.Čím je směs méně bohatá, tím méně paliva jde do motoru. Tomu se říká chudá směs.
bovden Táhlo v podobě lanka, drátu nebo struny z plastické hmoty vedené v ohebné trubce.
busta Zobrazení - model - lidské hlavy s částí ramen.
butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

C

c/l zkratka center line - osa dráhy
CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft).
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft).
CAVOK CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze "Clouds And Visibility OK", tedy situace, kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Tato sitace je definována současným splněním následujících podmínek:
  • viditelnost přes 10 km 
  • žádné meteorologické fenomény 
  • žádné kumulonimby 
  • žádná oblačnost pod 5000 stop nebo pod minimální sektorovou výškou (uvažuje se větší hodnota)

Viz například Oblačnost.

CDU Control Display Unit. Je to klávesnice a obrazovka FMC.
centroplán Střed křídla. Na obrázku znázorněn zelenou barvou.

image

CEST Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.
CET Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.
chudá směs Chudá směs je směs vzduchu a paliva vstupující do spalovacího motoru, kdy je ve směsi málo paliva. Viz bohatost směsi.
chytit se Slangový výraz pro nalezení termického stoupání.
CRC-1 Modelářská soutěžní kategorie "oldtimer".
CRC-2 Modelářská soutěžní kategorie "nostalgie".
CTR Řízený okrsek letiště. Viz Co vidíme na mapě.
cyklování akumulátorů Opakované několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru.
CZ-ALPA CZECH AIR LINE PILOTS ASSOCIATION - ČESKÉ SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PILOTŮ České sdružení dopravních pilotů
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

D

D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.
default Implicitní nastavení - předem připravené nastavení.
deka Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.
delta peak Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků.
Diagnostický provoz V diagnostickém režimu lze přijímač propojit s vysílačem kabelem a zkoušet a nastavovat vysílač a táhla v modelu bez toho, aby vysílač vysílal. Vysílač tedy neruší ostatní létající modely.
diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.
DLG Discus Launched Gliders = Kruhovým hodem startované větroně. Více viz F3K - házedla.
dlouhodobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na více jak 10 dní dopředu.
DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.
doba zpracovatelnosti Doba, po kterou lze zpracovávat pryskyřici. Prosycujete-li například skelnou tkaninu a pryskyřice má dobu zpracovatelnosti 30 minut, bude pryskyřice po půlhodině už příliš hustá, aby vám šla tkanina dobře prosytit.
DPSI Proudový rozdělovač napájení silných serv pro velké modely. Viz Nabídka
DSC Direct Servo Control - příme řízení serv po kabelu - diagnostický režim. Více viz Diagnostický provoz.
DSP Digital Signal Processing. Filtrování vstupního signálu, Vyhodnocuje správnost přicházejícího signálu a snaží se odstranit rušící signály. Špatné impulsy vyřazuje a krátkodobě maskuje.
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.
DVD video Formát DVD. Je to formát, který přehrají všechny stolní DVD přehrávače.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

E

ECAM Displej centrálního monitorování činnosti a stavu systémů letadla.
EDF Electric Ducted Fan - elektromotorem poháněné dmychadlo.
EFCS Electronic Flight Control System. Systém řízení letadla, kdy mezi řídícími pákami a kormidly letadla je vložena elektronika, která koriguje pilotní zásahy.
EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator
elektra Model poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory.
elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka.
empirie Víra ve zkušenostní poznatky. Empiricky zjistit = zjistit pokusy, zkušeností.
EPA End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.
exponencionální výchylky Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

F

F3A Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači.
F3A-I B Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely.
F3A-I P Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely.
F3AI Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se v hale akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači. Modely jsou poháněny elektromotory.
F3B Modelářská soutěžní kategorie "termických RC větroňů". Létá se na letišti - tři úlohy: A - doba trvání letu (maximálně 10 minut) a přesnost přistání, B - vzdálenost (uletěná vzdálenost během 4 minut) a C - rychlost (8 průletů mezi bázemi). Modely se startují ručním vlekem nebo elektrickým navijákem.
F3F Modelářská soutěžní kategorie "svahových RC větroňů". Létá se na svahu bezi dvěma bázemi 100 m vzdálenými. Kdo nalétá dříve 1000 m (10 průletů), je lepší.
F3H Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů větroňů. Radio controllrd soaring cross country racing - přelety.
F3I Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů letadel. Radio controlled aero-tow gliders - aerovleky.
F3J Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně. Modely se startují vlekem na šňůře - ručně. Úkolem je udržet se ve vzduchu stanovenou dobu - nalétat maximum a potom přístát co nejblíže předem určenému bodu.
F3K Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízená házedla. Malé větroně startované z ruky. Viz Pravidla F3K.
F4C Rádiem řízené makety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část.
F5J Modelářská soutěžní kategorie.
F6D Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízená házedla. Malé větroně startované z ruky. Viz Pravidla F6D.
FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.
fail safe Bezpečný při poruše - nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Více viz Fail safe.
fail safe Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocujepřicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Více viz Fail safe.
FAP Final Approach Point - bod konečného přiblížení
FAR Federal Aicraft Regulations - letecké předpisy USA
fast charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin. Více viz Rychlonabíjení.
FCC Flight Control Computer
fic Flight Information Center - letové informační středisko
firmware Programové vybavení - software - nějakého zařízení (vysílače, přijímače, nabíječky ...).
FL Flight Level - letová hladina
FMC Flight Management Computer - navigační počítač. Piloti do něj před letem zadají trasu letu. FMC potom tyto údaje porovnává se skutečnou trasou letu a navigační informace předává pilotům několika různými formami. Více viz např. FMC u B737 PMDG.
FMS Flight Management System. Obsahuje: FMC, autopilota a flight director, autothrottle a IRSy . Více viz např. FMS u B737 PMDG.
formování akumulátoru Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 - 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.
FRC Fiber Reinforced Composites - vlákny vyztužený kompozit
frekvence 433 MHz Frekvenční pásmo, kde je generálně povolena činnost vysílačů malých výkonů. Typickým příkladem jsou klíčky s dálkovým ovládáním zámků automobilu. Jiným příkladem je telemetrie pulsu, tlaku při sledování sportovců nebo pacientů.
funí Slangový výraz pro "silně fouká".
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

G

glareshield Část palubní desky nad obrazovkami stínící přístroje na palubní desce před dopadem slunečního světla. Obsahuje většinou ovládací panel autopilota. Také na něm bývá panel Master Caution.
GMT Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.
governor Snímač a externí mixer (krabička v modelu), snímající otáčky rotoru vrtulníku a ovládáním plynu udržující konstantní otáčky rotoru.
GPS Global Positioning System. Systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi. Více viz GPS.
GPS triangl Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených polomaket větroňů. Modely jsou vybaveny GPS modulem s přenosem na zem a létá přelet po trojúhelníkové trati. Více viz GPS triangl - plachtařská soutěž - trojůhelníkový přelet .
gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně. Více viz Gumicuk.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

H

halový akrobat Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
Hayfordův elipsoid Podle ICAO elipsoid, který slouží jako základ pro výpočet ortodromy. Pro výpočet se používá referenční koule, jejíž povrch je stejný, jako povrch tohoto elipsoidu. Její poloměr je 6 371.227 709 km.
height Výška nad prahem dráhy.
HF modul Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.
HLG Hand Launched Gliders = hodem rukou startované větroně. Viz také DLG.
HOTAS Hands On Throttle And Stick - zásada, podle které jsou všehny hlavní ovládací prvky letounu umístěny na kniplu a páce ovládání motoru.
hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.
hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.
HSI Horizontal Situation Indicator
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

I

IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.
IAS Indicated Airspeed - indikovaná vzdušná rychlost
ICAO International Civil Aviation Organization
IFALPA Sdružení dopravních pilotů. (IFALPA)
IFR Instrument Flight Rules. Pravidla pro let podle přístrojů.
ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.
imbus šrouby Šrouby s vnitřním šestihranem.
impedance, vnitřní odpor Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor.
Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.
IPD Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Přijímač Multiplex MINI DS IPD.
IPR Intelligent Power Reduce - systém inteligentního snižování výkonu při vyčerpání akumulátoru.
IRS Dávají FMC informaci o poloze letadla. Před letem se inicializují podle známé polohy letadla. Podle pohybu letadla v prostoru jsou schopny určit jeho zeměpisnou polohu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

J

JAR evropské letecké předpisy
jmenovitá kapacita Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C)
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

K

kanál Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače.

kanál Rádio může vysílat na různých kmitočtech. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.
kepr Druh tkaniny. Tkanina se specifickým kladením vláken.
KIAS Knots Indicated Airspeed. Indikovaná rychlost v mílích.
kmitočet Rádio může vysílat na různých kmitočtech - frekvencích. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.
kmitočtová syntéza Kanál ne kterém rádio (vysílač/přijímač) pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu. Viz také PLL .
kmitočtové pásmo Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. Viz Kmitočtová pásma.
knipl Řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání.
kniplová termika Letí li větroň - velké letadlo nebo model - vytrimované v ustáleném režimu a naletí-li stoupavý proud, pozná pilot stoupání podle tlaku do zadnice a po chvíli ukáže stoupání i !href variometr eror: not found!. Pilot modelu pozná termiku podle stoupání modelu. Dojde-li však ke stoupání přitažením kniplu, variometr nerozezná, že to není skutečný stoupák. Říká se tomu "kniplová termika". Existují variometry, které to umí rozlišit - Kompenzace totální energie.
kompatibilita Slučitelnost jednoho technického zařízení s jiným technickým zařízením. Například žehlička je kompatibilní s českou elektrickou rozvodnou sítí, protože její zástrčka jde strčit do zásuvky v České republice. Není však kompatibilní s rozvodnou sítí v Británii, protože tam mají jiné zásuvky. Viz Kompatibilita rádií.
kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností - imagefázíimage. Typickým představitelem jsou lamináty složené ze skelných (např.) vláken a pryskyřičné matrice (anglicky FRC).

Jednotlivé druhy kompozitů se liší materiálem matrice, materiálem výztuže a uspořádáním výztuže. Více biz Konstrukční materiály, kompozity.

konektor samec Zástrčka. Konektor s kolíky.
konektor samice Zásuvka. Konektor se zdířkami (otvory).
krátkodobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na 1 až 3 dny dopředu.
KV Charakteristika elektromotoru - konstanta. Otáčky na Volt.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

L

letová hladina Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře
letový mod V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.
letový simulátor Elektronický nebo mechanický systém sloužící k výcviku pilotů a členů posádek letadel a kosmických lodí pomocí simulace podmínek za letu. Účelem simulace není úplné nahrazení vlastního letového výcviku, ale zevrubné seznámení studentů s technikou před tím, než projdou drahým a potenciálně nebezpečným výcvikem na skutečném stroji. Simulace se také využívá k prověření znalostí a seznámení pilotů s novými úpravami na existujících strojích.
licna Izolované lanko složené z mnoha malých drátků. Slangový elektrikářský výraz.
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.
LPD - frekvenční pásmo 433.075-434.775 Mhz používaní rádiovými pojítky. Modulace FM.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

M

maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava.
malý motor Když se mluvý o malých motorech, myslí se motory s objemem menšín než asi 5.6 - 6.5 ccm.
MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.
MCP Mode Control Panel. Ovládací panel autopilota. Viz například Autopilot.
mechanika letu Vědní obor. Zabývá se letovými výkony a vlastnostmi letounu (stabilita, řiditelnost, bezpečnost v mezních situacích).
MET Středoevropský čas. Více viz Čas MET.
METAR Základní meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Více viz METAR.
metráž Způsob nabídky zboží k prodeji - balení. V prodejně vám naměří požadovanou délku. Prodávají se tak kablíky, skelná tkanina atp.
MEZ Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.
MG Metal Gear. Kovová převodová kola serva.
mikrokontroler Počítač umístěný v jednom integrovaném obvodu.
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers)
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.
mrcasit se Slangový výraz pro létání ve slabých podmínkách těsně nad svahem.
MSL Mean Sea Level. Střední hladina moře.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

N

Námořní míle (nautical mile - NM) 1 sekunda oblouku hlavní kružnice referenční koule Hayfordova elipsoidu. 1 852.01 m.
nelineární střih Pojem, který mi dlouho noc neříkal. V textu "karta umožňuje nelineární střih" mi slovo nelineární připadalo nadbytečné. A ono taky je. K hahrávce videa v počítači lze přistupovat libovolně ke keterékoli její části a použít ji kdekoli a opakovaně. Střih klasického filmového média je lineární protože u něj je třeba pásek nejdříve převinout na místo střihu, scénu vystřihnout, pásek zase převinout na místo, kam scéna přijde a vložit. Digitální video na hardisku převíjet není potřeba a proto nelineární.
neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh - například ovládání zatahování podvozku. Viz také pojem "proporcionální".
NON-PRECISION Přístrojové přiblížení na přistání.
normal charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá více jak 10 hodin. Více viz Pomalé nabíjení.
nowcasting Krátkodobá meteorologická předpověď.
NSKK Německá organizace podobná našemu Svazarmu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

O

objem motoru Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech - jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.
OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.
odpovídač Také transponder, XPDR nebo TPDR. Zařízení v letadle, které vysílá zadaný kód. Každé letadlo má řídícím létání přidělen jednoznačný kód. Řídící potom dokáže na obrazovce radaru letadlo identifikovat. Více viz Odpovídač.
ortodroma Nejkratší spojnice dvou bodů na povrchu Země.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

P

PAPI Precision Approach Path Indicator. Navigační světla vedle dráhy indikující pilotovi zda letí pod nebo nad osou sestupu. Čtyři světla. Let v ose indikují dvě červená a dvě bílá. Více červené znamená "pod osou", více bílé "nad osou". Více viz PAPI.
park-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.
PCM Pulse Code Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací.
PDA Personal digital assistant - malý počítač velikosti notýsku.
PF – pilot flying Pilot řídící. Na linkovém letu často řídí kapitán (PIC) jednu cestu (je tedy zároveň PIC i PF) a na zpáteční cestě je PF druhý pilot.
PFD Primary Flight Display. Viz například PFD - Primary Flight Display.
PIC – pilot in command Kapitán (captain). Velitel letadla. Na druhém sedadle sedí "druhý pilot" (co-pilot).
plavání Slangový výraz pro let bezmotorového letadla nebo motoráku se staženým plynem těsně nad zemí bez snahy klesat.
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.
PMR Professional Mobile Radio - frekvenční pásmo 446.00625-446.09375 Mhz používaní rádiovými pojítky. Modulace FM.
polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle.
PPM Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.
PRECISION Frekvence navigačního zařízení pro přesné přiblížení na přistání ILS.
převodní výška Převodní výška je výška, od které se neudává výška letu nadmořskou výškou, ale letovou hladinou. Po průletu převodní výškou všichni nastavují na výškoměru tlak vzduchu 1013 hPa (29,92 IN HG).
primární radar Radar který vysílá paprsek elektromagnetického vlnění a zachytává odraz od objektů v prostoru. Z doby návratu odraženého signálu zjišťuje vzdálenost, ze síly odraženého signálu velikost sledovaného objektu.
profil křídla Tvar podélného řezu křídla. Viz Profil křídla .
proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).
PSS Power Slope Soaring. Létání s bezmotorovými modely na svahu. Modely jsou polomakety skutečných motorových letadel - stíhaček, bombardérů a podobně.
pushback Vytlačování letadla ze stání. Letadla na letištích stojí nosem k letištním budovám. Protože nemohou sama couvat, musí je vytlačit tahač. Ten je tlačením za přední podvozkovou nohu vytlačí tak daleko od budovy, aby mohla popředu vyjet na pojížděcí dráhu. Akce musí být povolena službou GROUND frází "pushback aproved".
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

Q

QFE Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.
QNH Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje nadmořskou výšku (altitude). Srovnej s QFE.
QPCM Quick PCM - pojem uváděný firmou Hitec. Chlubí se rychlejší reakcí serv.
QR Quick Recovery. Rychlé obnovení činnosti po výpadku signálu a jeho obnovení.
quick charge Rychlost nabíjení akumulátorů - ultrarychlé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá minuty. Více viz Ultrarychlé nabíjení.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

R

RC Radio Control - řízení rádiem. RC model je rádiem řízený model. Také R/C.
RCH Modelářská soutěžní kategorie.
RCM3X Modelářská soutěžní kategorie "obřích akrobatických motorových modelů".
RCM4X Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené polomakety letadel. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část.
RCMX Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část.
re-authoring Znovuprovedení procesu authoring.
RTF Ready To Fly - připravený k letu. Model postavený, potažený a vybavený rádiem. Připravený k letu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

S

SAL Side Arm Launch. Jiný název pro házedla startovaná kruhovým hodem. Viz DLG.
SEČ Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.
sekundární radar Přijímá vysílání odpovídačů letadel. Spolupracuje s primárním radarem a umožňuje zobrazit na obrazovce radaru kód letadlu přidělený a umí-li to odpovídač i výšku letadla.
SELČ Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.
SFAR Special Federal Aicraft Regulations - Speciální letecké předpisy USA
shock-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
SID Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová trať. Je to trať, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traťovému bodu.
slow-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.
solenoid Solenoid je válcová cívka. Zpravidla se tímto názvem označuje elektromagnetické relé.
STAR Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová trať. Je to trať, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Viz Čtení map.
startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů.
střednědobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na 3 až 10 dní dopředu.
SVAZARM Svaz pro spolupráci s armádou. Branná organizace socialistického Československa. Jediná povolená organizace, ve které se sdružovali letci, modeláři, motoristé, radioamatéři, střelci atd.
SVG SVG je zkratka Scalable Vector Graphics. Jde o standard jazyka pro popis 2D grafiky definovaný organizací W3C (viz SVG). W3C je sdružení, které se zabývá standardizací HTML kódu, XML kódu atp. Zápis SVG je podobný zápisu HTML kódu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z
šmirgl Slangový výraz pro brusný papír nebo brusné plátno.
šprajc Slangový výraz pro silný stoupavý proud.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

T

T/C Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.
T/D Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.
TA transition altitude = převodní výška. Viz převodní výška.
TAI Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System - výstražný protisrážkový systém.
TDZ Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.
TDZE Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.
termika Termika je jev v ovzduší, kdy teplejší vzduch stoupá v chladnějších masách vzduchu. Více viz Termika.
tixotropní Nestékavý na svislých plochách.
TL transition level = převodní hladiny. Viz převodní výška.
TMA Koncová řízená oblast letiště. Viz Co vidíme na mapě.
TPDR Transponder - odpovídač
trakční akumulátor Trakční olověný akumulátor snáší hlubší vybití než běžný akumulátor montovaný do automobilů. Má větší vnitřní odpor.
trimování Trimováním se provádí změna nastavení neutrální polohy kormidel. Trimování se provádí kvůli požadavku na změnu režimu letu (rychleji/klesání - pomaleji/stoupání), při změně konfigurace letadla (klapky, podvozek), při změně těžiště (přečerpávání paliva, pohyb nákladu - třeba parašutistů), při poruše (nesymetrické zastavení motoru) atp. 
TSR Transmitter Signature Recognition
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

U

UT Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.
UT1 Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.
UTC Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

V

variometr Variometr je přístroj, který měří rychlost klesání nebo stoupání letadla. Viz také Variometry pro modely větroňů.
VFR Visual Flight Rules. Pravidla pro let s viditelností země.
vyplavat Slangový výraz pro přetažení letadla při podrovnávání, kdy stroj náhle nabere výšku několika metrů a zároveň více či méně ztratí rychlost.
vytočit Slangový výraz nabrání výšky ve stoupavém proudu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

W

WIP Works in Progress - probíhající práce.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

X

XPDR Transponder - odpovídač
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z

Z

zadekováno Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.